Škola v prírode žiakov prvého stupňa ZŠ a ŠZŠ v Ždiari

01. - 05.05.2017