Žiaci II. stupňa ZŠ v rámci hodín dejepisu navštívili "Muzeum holokaustu v Seredi

13.06.2019