Školský výlet na Štrbské Pleso žiakov I. a II. stupňa ZŠ

10.06.2019