Domů Orgány fondu Aktivity fondu Iné aktivity Sponzori Kontakty

 

Zriaďovacia listina
Štatút fondu
Výročné správy

 

 
 

ORGÁNY FONDU

SPRÁVCA

 

PaedDr. Mária Čabalová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVNA  RADA

 

Predseda: 

Mgr. Denisa Ivančinová

 

Členovia:  

Eva Ružbacká

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVÍZOR

 

Bc. Štefan Krajník

 
 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com