Domů Nahoru Aktivity 2020 Aktivity 2019 Aktivity 2018 Aktivity 2017 Aktivity 2016 Aktivity 2015 Aktivity 2014 Aktivity 2013 Aktivity 2012 Aktivity 2011 Aktivity 2010 Aktivity 2009 Aktivity 2008 Aktivity 2007 Aktivity 2006 Aktivity 2005 Aktivity 2004 Aktivity 2003

 

05.06.

2003

 

Rally Opatovská - Žiť na plný plyn:  

Prvá kultúrno - športová súťaž, ktorá sa uskutočnila za podpory neinvestičného fondu pre všetky telesne postihnuté deti školy. Súťaže sa zúčastnili trojčlenné posádky v osobnom aute riadenom známou slovenskou osobnosťou. Ich úlohou bolo čo najrýchlejšie prejsť vyznačenou trasou v Košiciach a okolí. Počas jazdy museli zvládnuť na štyroch stanovištiach úlohy, ktoré boli zameraná na získanie základných vedomostí z oblastí dopravnej výchovy, zemepisu a dejepisu. Žiaci si mohli vyskúšať svoje zručnosti pri ovládaní bicykla. Na tomto podujatí sa stretli s významnými kultúrnymi a športovými osobnosťami Slovenska.

 

24.10.

2003

 

Super chyty:  

Kultúrno - spoločenská súťaž, ktorú organizovala STV v Bratislave, kde súťažili telesne postihnutí žiaci medzi sebou v rôznych zábavných a športových disciplínach. Skupinu súťažiacich tvorili trojčlenné družstvá z Košíc, Bratislavy a Humenného. Neinvestičný fond ŠANCA podporil žiakov z Košíc príspevkom na občerstvenie a dopravu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com