Domů Nahoru Aktivity 2020 Aktivity 2019 Aktivity 2018 Aktivity 2017 Aktivity 2016 Aktivity 2015 Aktivity 2014 Aktivity 2013 Aktivity 2012 Aktivity 2011 Aktivity 2010 Aktivity 2009 Aktivity 2008 Aktivity 2007 Aktivity 2006 Aktivity 2005 Aktivity 2004 Aktivity 2003

Prehľad podujatí roku 2016, ktoré boli podporené ŠANCA n. f.

 

10.11.

2016

Výstavba multifunkčného ihriska na školskom dvore

Neinvestičný fond, prostredníctvom sponzorov poskytol 4.800 € na výstavbu multifunkčného ihriska pre žiakov Spojenej školy. Bola to len časť nákladov, ktoré Šanca investovala pre žiakov školy na prípravné práce pre výstavbu multifunkčného ihriska.

 

14.09.

2016

Pribeník - „Mosty bez bariér“

Prezentácia prác deti mládeže s telesným postihnutím a stretnutie s hosťami z Nemecka v Pribeníku, je to recipročná aktivita ako v Xanténe s podobnou myšlienkou.

Neinvestičný fond zabezpečil sponzorsky škole reklamu a prepravu skupiny žiakov a pedagógov autom do Pribeníka.

 

 

 

02.06.

2016

Rallye Opatovská, "Žiť na plný plyn“

Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie aktivít znevýhodnenej mládeže, športovo - kultúrneho projektu, ktorý vedie k budovaniu zdravého životného štýlu. Tým vytvárame priestor pre sebarealizáciu, uplatnenie schopností, preukázanie talentu deti a mládeže so zdravotným postihnutím. Zapojením mesta a mestských časti a množstva dobrovoľníkov, priateľov, sympatizantov, rodičov sa napomáha odstraňovať predsudky spoločnosti. V tomto roku to už bol 19. ročník súťaže, ktorý má veľký ohlas zo strany deti a verejnosti v Košiciach.

Na tento projekt sme získali finančné prostriedky z Nadácie US Steel  Košice vo výške 2.760 €.

 

 

04.05.

2016

City Run

Akcie sa zúčastnila skupina súťažiacich bežcov, pedagógov z našej školy a dobrovoľníkov, ktorí svojim behom po Košiciach podporili túto akciu.

Neinvestičný fond poskytol na túto charitatívnu akciu štartovné vo výške 105 €.

 

15.03.

16.03.

2016

Súťaž špeciálnych škôl vo varení v Katowiciach – Poľsko,

Už siedmy rok sa žiaci špeciálnej základnej školy zúčastňujú súťaže vo varení v susednom Poľsku v meste Katowice. Celý projekt realizujeme v spolupráci Magistrátu mesta Košíc a Spojenej školy. V tomto roku sa zúčastnilo 6 žiakov a 2 pedagógovia. Reprezentovali sme nielen školu, ale aj mesto Košice. Úlohou žiakov bolo pripraviť „ jarný šalát“.

Neinvestičný fond ŠANCA poskytol 300 € na prípravu jedla v škole a na reklamu školy v Poľsku.

 

29.02.

02.03.

2016

Prípravná návšteva pedagógov z partnerskej školy z mestečka RÖSRATH - projekt Erasmus plus

V rámci projektu Erasmus plus sme privítali nemeckých hostí z mestečka RÖSRATH, kde má škola partnerstvo so školou rovnakého typu ako je Spojená škola. Pripravujeme spoločné divadelné predstavenie pod názvom „Hans und Grättel“, ukončenie celého projektu bude v júni 2017.

Z prostriedkov neinvestičného fondu boli financované obedy a strava počas návštevy na Slovensku.

 

15.02.

19.02.

2016

Lyžiarsky výcvik - Nová Lesna

Zorganizovali sme lyžiarsky výcvik pre 8 žiakov praktickej školy, ktorý sa uskutočnil v Novej Lesnej.

Neinvestičný fond prispel sumou 316 €.

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com