Domů Nahoru Aktivity 2020 Aktivity 2019 Aktivity 2018 Aktivity 2017 Aktivity 2016 Aktivity 2015 Aktivity 2014 Aktivity 2013 Aktivity 2012 Aktivity 2011 Aktivity 2010 Aktivity 2009 Aktivity 2008 Aktivity 2007 Aktivity 2006 Aktivity 2005 Aktivity 2004 Aktivity 2003

Prehľad podujatí a nákupov vybavení pre školu v roku 2020, ktoré boli podporené ŠANCA n. f.

 

12.

2020

„Interaktívna tabuľa“

Neinvestičný fond zakúpil pre školu, interaktívnu tabuľu s príslušenstvom v  sume 1.449,01 €, ako pomôcku pre žiakov 1. stupňa Základnej školy.

 

12.

2020

„Smažienka“ - multifunkčná panvica

Vzhľadom k tomu, že sa 23. ročník "Rallye Opatovská - Žiť na plný plyn" neuskutočnil, finančné prostriedky od hlavného sponzora akcie US Steel Košice boli použité na nákup „Smažienky“ do kuchyne, ktorá pripravuje stravu pre všetkých žiakov a zamestnancov Spojenej školy. Neinvestičný fond na nákup multifunkčnej panvice prispel sumou  2.811 €.

 

07.12.

2020

„Mikuláš“

V deň sv. Mikuláša pracovníci neinvestičného fondu Šanca, obdarovali žiakov Spojenej školy mikulášskymi balíkmi v hodnote 500 €.

 

09.

2020

Spoločenské hry

Vzhľadom na pandémiu, žiaci nemohli používať telocvičňu tak im neinvestičný fond zakúpil spoločenské hry v cene 159,60 €.

 

08.

2020

Nábytok do odbornej učebne SOŠ

V škole sme zariadili novú učebňu informatiky pre SOŠ. Všetok nábytok bol vyrobený na mieru a zakúpený z prostriedkov neinvestičného fondu vo výške 700 €.

 

09.06.

2020

Matematický "Klokanko" a "Klokan"

Matematická súťaž na I. a II. stupni ZŠ. Poplatky za zúčastnených žiakov uhradil neinvestičný fond vo výške 104 €.

 

06.02.

2020

"Tanec bez bariér"

Žiaci našej školy vystúpili v rámci programu k 25. výročiu vzniku Karpatskej nadácie a zožali búrlivý potlesk. Na podujatí sa zúčastnila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Choreografiu tanca pripravili M. Gonosová a D. Ihnátová z tanečného štúdia "Hviezdička" v rámci projektu "Tanec bez bariér".

Už druhý školský rok ŠANCA, n.f. poskytuje priestor tanečnému štúdiu „HVIEZDIČKA“ na zabezpečenie a realizáciu projektu „Tanec bez bariér“. Žiaci Spojenej školy, nacvičujú tanec, choreografiu pod vedením odborných lektorov, choreografov. S programom by mali vystúpiť na koncerte v Štátnom divadle Košice pri príležitosti 50 výročia vzniku Spojenej školy. Vzhľadom na kritickú situáciu pandémie, veríme, že sa nám už tento koncert podarí zrealizovať v mesiaci Apríl, Máj 2021.

 

 

22.01.

2020

"Usmievanka Anka" - vzdelávacie aktivity "Štyri ročné obdobia"

Kultúrno - vzdelávacie aktivity „Usmievanky Anky“ - program pre deti z materskej školy. Na vzdelávacej aktivite "Štyri ročné obdobia" sa zúčastnili deti MŠ a I. stupňa ZŠ. Spoločne s Usmievankou Ankou si zaspievali a na záver dostali omaľovánky. Neinvestičný fond na vzdelávaciu aktivitu prispel sumou 170 €.

 

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com