Domů Nahoru Aktivity 2020 Aktivity 2019 Aktivity 2018 Aktivity 2017 Aktivity 2016 Aktivity 2015 Aktivity 2014 Aktivity 2013 Aktivity 2012 Aktivity 2011 Aktivity 2010 Aktivity 2009 Aktivity 2008 Aktivity 2007 Aktivity 2006 Aktivity 2005 Aktivity 2004 Aktivity 2003

 

január 2005

I. študentský ples: 

Neinvestičný fond ŠANCA v spolupráci so študentskou radou školy pre TP na Opatovskej 97 zorganizoval ples študentov, ktorého cieľom bolo vytvoriť nové priateľské vzťahy medzi mládežníkmi zdravej populácie a telesne postihnutými. Zároveň finančne prispel sumou 2860 Sk na zabezpečenie plesu. Generálnym sponzorom plesu bol Gajja Production House s.r.o.

 
   
 

02.06.

2005

Rally Opatovská - Žiť na plný plyn:  

ôsmy ročník pravidelnej kultúrno-športovej súťaže, organizovanej neinvestičným fondom ŠANCA. Generálnym sponzorom akcie bol opäť U.S.Steel Košice. Tento ročník mal štart v areáli DSS Opatovská 97, Košice. Súťaž bola s podobným zameraním ako v predchádzajúcich ročníkoch. Nechýbala ani bohatá účasť osobností kultúrno-spoločenského života.

   
 

začiatok

 03.06.

2005

Projekt „MLÁDEŽ“:   

Neinvestičný fond ŠANCA v rámci mimoškolských aktivít vypracoval projekt pod názvom „Šport ako relax“. V tomto projekte boli zapojení aj telesne postihnutí študenti z Česka a Holandska. Projekt bol realizovaný na Slovensku v oblasti Vysokých Tatier. Sústredenie účastníkov bolo v Tatranskej Kotline, odkiaľ boli realizované všetky naplánované akcie počas pobytu. Projekt bol financovaný prostredníctvom fondov EU a neinvestičným fondom ŠANCA, ktorý prispel čiastkou 83 000 Sk.

koniec

 10.06.

2005

Piatok: 03.06.2005

Sobota: 04.06.2005

Nedeľa: 05.06.2005

Pondelok: 06.06.2005

 

Utorok: 07.06.2005

Streda: 08.06.2005

Štvrtok: 09.06.2005

Piatok: 10.06.2005

 
   
   
 
 

IX.

2005

Športové hry v Nemecku:   

Športové hry sa uskutočnili v nemeckom meste Wilhelmshafene za účasti 23 krajín. Neinvestičný fond ŠANCA podporil účasť žiakov školy z Opatovskej 97 na tejto akcií finančným príspevkom na prepravu vo výške 100 000 Sk. Naši účastníci získali 21 medaily v rôznych športových disciplínach a to hlavne v atletike a v streľbe zo vzduchovky. Zúčastnili sa ako jediní telesne postihnutí športovci zo Slovenska.

 

október 2005

Stolnotenisový turnaj v Poľsku: 

Turnaj sa uskutočnil v meste Bydgoszc. Naši športovci tu získali jednu zlatú a dve bronzové medaily. Touto aktivitou sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s poľským partnerom. Dohodli sme sa na ďalších stretnutiach v budúcnosti. Neinvestičný fond prispel na prepravu sumou 9000 Sk.

 

26.10.

2005

35. výročie vzniku školy pre TP: 

Oslava 35. výročia vzniku MŠ, ŠZŠ, ZŠ, SOU a OA pre TP, Opatovská 97, Košice sa uskutočnila formou koncertu v GES -  klube v Košiciach. Koncert moderoval Štefan Skrúcaný, účinkovali slovenskí umelci spoločne so žiakmi školy. Neinvestičný fond ŠANCA bol generálnym sponzorom akcie na ktorú prispel sumou vo výške 190 000 Sk.

   
 

17.12.

2005

 

Bratislava, spoločne bez bariér:  

Účasť žiakov škôl pre TP z Košíc a Bratislavy na podujatí, ktorú organizoval SPP Bratislava. Akcia sa uskutočnila v športovej hale na Pasienkoch v Bratislave, kde si zmerali sily telesne postihnutí žiaci so žiakmi nevidiacimi a zdravými v športových disciplínach ako je jazda na vozíku, jazda cez prekážky, stolný tenis a iné. Po súťaži sa uskutočnil koncert za účasti slovenských spevákov a umelcov. Neinvestičný fond ŠANCA zabezpečil prepravu účastníkov z Košíc a Levoče. Finančne prepravu a ubytovanie hradil sponzor Gajja Production House s.r.o.

 
 
 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com