Domů Nahoru Aktivity 2020 Aktivity 2019 Aktivity 2018 Aktivity 2017 Aktivity 2016 Aktivity 2015 Aktivity 2014 Aktivity 2013 Aktivity 2012 Aktivity 2011 Aktivity 2010 Aktivity 2009 Aktivity 2008 Aktivity 2007 Aktivity 2006 Aktivity 2005 Aktivity 2004 Aktivity 2003

Prehľad podujatí roku 2017, ktoré boli podporené ŠANCA n. f.

 

20.09.

2017

Príbeník – "Mosty bez bariér"

V Pribeníku sa konal už 9. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých deti, kde sa zúčastnili aj žiaci Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. Na tomto ročníku žiaci získali ocenenie TOP výrobok, papierová celebrita „Jánošík“.

Neinvestičný fond ŠANCA financoval tento projekt žiakom školy na zabezpečenie prepravy a občerstvenia pre zúčastnených žiakov a učiteľov školy.

 

16.06.

2017

Športová olympiáda žiakov školy

Pri oficiálnom potvorení multifunkčného ihriska Spojenej školy pedagógovia zorganizovali olympiádu pre špeciálnu základnú školu. Žiaci si tu mohli zmerať svoje sily pri rôznych športových disciplínach, ako sú hody na cieľ, skoky, behy cez prekážku a pod. Športových súťaží sa zúčastnili aj hostia, ktorí oficiálne ihrisko otvorili. Boli to predstavitelia nášho mesta pán viceprimátor JUDr Martin Petruško, vedúci odboru školstva pán Ing. Jozef Javorka CSc, pán starosta Vyšného Opátskeho, Ing. Viktor Mikluš a bývalý žiak a sponzor našej školy pán Marián Gáj.

Neinvestičný fond ŠANCA dal pre žiakov pri tejto príležitosti upiecť tortu a zabezpečil pohostenie pre žiakov a hostí vo výške 300 €.

 

16.06.

2017

Otvorenie Multifunkčného ihriska

Neinvestičný fond, prostredníctvom sponzorov poskytol 4.800 € na výstavbu multifunkčného ihriska pre žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. Bola to len časť nákladov, ktoré Šanca investovala na prípravné práce pre výstavbu multifunkčného ihriska.

Oficiálneho otvorenia sa zúčastnili predstavitelia mesta a zriaďovateľ školy.

 

01.06.

2017

Rallye Opatovská, "Žiť na plný plyn“

Neinvestičný fond ŠANCA v spolupráci s US Steel Košice aj v tomto roku zorganizovali súťaž „Rallye Opatovská, Žiť na plný plyn“. Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie aktivít znevýhodnenej mládeže, športovo - kultúrneho projektu, ktorý vedie k budovaniu zdravého životného štýlu. Tým vytvárame priestor pre sebarealizáciu, uplatnenie schopností, preukázanie talentu deti a mládeže so zdravotným postihnutím. Zapojením mesta a mestských časti a množstva dobrovoľníkov, priateľov, sympatizantov, rodičov sa napomáha odstraňovať predsudky spoločnosti. V tomto roku to už bol 20. ročník súťaže, ktorý má veľký ohlas zo strany deti a verejnosti v Košiciach. 

Na tento projekt sme získali finančné prostriedky z Nadácie US Steel Košice vo výške 2.760 €.

 

 

01.05.

05.05.

2017

Škola v prírode

Žiaci špeciálnej základnej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach sa zúčastnili školy v prírode v prekrásnom prostredí Ždiaru. Získali tam cenné skúsenosti a zažili vyučovací proces priamo v prírode.

Neinvestičný fond finančne pomohol s nákupom pomôcok na vzdelávanie žiakov v prírode a poskytol sumu 200 €.

 

03.05.

2017

Metodický deň

Pracovníci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva na Opatovskej ceste 101 v Košiciach a sekcia vzdelávania pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou organizovala svoj metodický deň na Spojenej škole, Opatovská cesta 97 v Košiciach. Hlavnou témou prednášky a praktických ukážok boli "Metódy prevencie narušenej komunikačnej schopnosti". Prednášky a praktické ukážky mali veľký ohlas u pedagógov špeciálnych základných škôl v Košiciach.

Neinvestičný fond Šanca, zabezpečil občerstvenie pre všetkých zúčastnených pedagógov škôl.

 

13.03.

15.03.

2017

Katowice – Poľsko, súťaž špeciálnych škôl vo varení

Už ôsmy rok sa žiaci špeciálnej základnej školy a praktickej školy zúčastňujú súťaže vo varení v susednom Poľsku v meste Katowice. Celý projekt realizujeme v spolupráci Magistrátu mesta Košíc a Spojenej školy. V tomto roku sa zúčastnilo 5 žiakov a 2 pedagógovia. Reprezentovali sme nielen školu, ale aj mesto Košice. Úlohou žiakov bolo pripraviť typické slovenské jedlo.

Neinvestičný fond ŠANCA poskytol 344 € na prípravu jedla v škole a na reklamu školy v Poľsku.

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com