Domů Nahoru Aktivity 2020 Aktivity 2019 Aktivity 2018 Aktivity 2017 Aktivity 2016 Aktivity 2015 Aktivity 2014 Aktivity 2013 Aktivity 2012 Aktivity 2011 Aktivity 2010 Aktivity 2009 Aktivity 2008 Aktivity 2007 Aktivity 2006 Aktivity 2005 Aktivity 2004 Aktivity 2003

Prehľad podujatí roku 2014, ktoré boli podporené ŠANCA n. f.

 

17.09.

2014

Pribeník - "Mosty bez bariér"

Šiesty ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí. Prezentácia prác deti mládeže s telesným postihnutím a stretnutie s hosťami z Nemecka v Pribeníku, je to recipročná aktivita ako v Xanténe s podobnou myšlienkou. Neinvestičný fond zabezpečil sponzorsky škole reklamu a prepravu autom do Pribeníka vo výške 300 €.

 

23.06.

28.06.

2014

Projekt "Comenius"

Veľmi úspešné kontakty máme s Nemeckom, konkrétne so školou v Roesrath. Prostredníctvom projektu „COMENIUS“- sme sa spoločne s telesne postihnutým deťmi zúčastnili realizácie tohto projektu v Nemeckom meste Kolín v roku 2013 a v tomto roku k nám zavítali deti z Nemecka tu v Košiciach. Cieľom projektu bolo vyrobiť trojjazyčný slovník, ktorý bude slúžiť deťom na vzdelávanie. Ide o obrázkový slovník, ktorý je výbornou učebnou pomôckou pre nehovoriace deti. Na tejto návšteve si spoločne s pedagógmi vymieňame navzájom skúsenosti v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania. V tomto roku sme podporili samotný projekt sumou 4.200 €.

 
 

05.06.

2014

Rallye Opatovská 2014 - "Žiť na plný plyn"

Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie aktivít znevýhodnenej mládeže, športovo - kultúrneho projektu, ktorý vedie k budovaniu zdravého životného štýlu. Tým vytvárame priestor pre sebarealizáciu, uplatnenie schopností, preukázanie talentu deti a mládeže so zdravotným postihnutím. Zapojením mesta a mestských časti a množstva dobrovoľníkov, priateľov, sympatizantov, rodičov sa napomáha odstraňovať predsudky spoločnosti. Na tento projekt sme získali finančné prostriedky z Nadácie US Steel  Košice vo výške 2.760 €. V tomto roku to už bol 17. Ročník súťaže, ktorý má veľký ohlas zo strany deti a verejnosti v Košiciach. Sumou 1000 € nám na realizáciu projektu prispela aj nadácia „Pontis“ prostredníctvom projektu Slovenských telekomunikácii

 

 

23.05.

30.05.

2014

Projekt "Mládež v akcií" - Holandsko

Projekt sme realizovali s našimi žiakmi Spojenej školy v Košiciach v Holandsku a za spolupráce partnerských škôl z Nemecka, Česka-Brno. Stretnutie sa uskutočnilo v mestečku Groesbeek v časti Werkenrode. Spolupráca medzi mládežníkmi trvá od roku 2005, na budúci rok sa má toto stretnutie uskutočniť v Brne. ŠANCA, n.f. prispela sumou 800 € na prepravu žiakov z Košíc do Budapešti na letisko a späť.

 
 

07.05.

2014

Metodický deň v Spojenej škole

Vzdelávanie učiteľov je jedna z veľmi dôležitých činnosti pri žiakoch so zdravotným znevýhodnením, Každoročne sa na našej škole uskutočňuje metodický deň, pre učiteľov špeciálnych škôl v Košickom kraji. V tomto roku neinvestičný fond prispel finančne na občerstvenie a kancelársky materiál pre účastníkov metodického dňa.

 

10.03.

12.03.

2014

Katowice - medzinárodná súťaž špeciálnych škôl vo varení

Už piaty rok sa žiaci špeciálnej základnej školy zúčastňujú súťaže vo varení v susednom Poľsku v meste Katowice. Celý projekt realizujeme v spolupráci Magistrátu mesta Košíc a Spojenej školy. V tomto roku sa zúčastnilo 6 žiakov a 2 pedagógovia. Reprezentovali sme nielen školu, ale aj mesto Košice. Úlohou žiakov bolo navariť slovenské jedlo „pirohy“. Neinvestičný fond ŠANCA poskytol 100 € na na prípravu jedla v škole a na reklamu školy v Poľsku.

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com