Domů Nahoru Aktivity 2020 Aktivity 2019 Aktivity 2018 Aktivity 2017 Aktivity 2016 Aktivity 2015 Aktivity 2014 Aktivity 2013 Aktivity 2012 Aktivity 2011 Aktivity 2010 Aktivity 2009 Aktivity 2008 Aktivity 2007 Aktivity 2006 Aktivity 2005 Aktivity 2004 Aktivity 2003

Prehľad podujatí roku 2018, ktoré boli podporené ŠANCA n. f.

 

05.12.

2018

„Mikuláš“

V deň sv. Mikuláša pracovníci neinvestičného fondu Šanca, obdarovali žiakov Spojenej školy mikulášskymi balíkmi v hodnote 500 €. Na tento účel daroval fondu finančný príspevok rodič pán Macko.

 

07.06.

2018

Rallye, Opatovská, "Žiť na plný plyn“

Neinvestičný fond ŠANCA v spolupráci s US Steelom Košice aj v tomto roku zorganizovali 21. ročník súťaže „Rallye, Opatovská žiť na plný plyn“. Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie aktivít znevýhodnenej mládeže, športovo - kultúrneho projektu, ktorý vedie k budovaniu zdravého životného štýlu. Tým vytvárame priestor pre sebarealizáciu, uplatnenie schopností, preukázanie talentu deti a mládeže so zdravotným postihnutím. Zapojením mesta a mestských časti a množstva dobrovoľníkov, priateľov, sympatizantov, rodičov sa napomáha odstraňovať predsudky spoločnosti.  V tomto roku to už bol 21. ročník súťaže, ktorý má veľký ohlas zo strany deti a verejnosti v Košiciach.

Na tento projekt sme získali finančné prostriedky z Nadácie US Steel  Košice vo výške 2.760 €.

 

 

10.05.

2018

Metodický deň pre špeciálne materské školy v Košickom kraji

Pracovníci Centra špeciálno-pedagogického poradenstva na Opatovskej ceste 101 v Košiciach a pedagogickí zamestnanci materskej školy pripravili na tému „Predčitateľská gramotnosť“ metodický deň pre všetky špeciálne materské školy v košickom kraji. Prednášky boli zamerané pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a tento  metodický deň sa konal na Spojenej škole, Opatovská cesta 101 v Košiciach. Prednášky a praktické ukážky mali veľký ohlas u pedagógov špeciálnych materských škôl v Košiciach.

Neinvestičný fond Šanca, zabezpečil občerstvenie pre všetkých zúčastnených pedagógov škôl.

 

 

13.03.

15.03.

2018

Katowice – Poľsko, súťaž špeciálnych škôl vo varení

Už deviaty rok sa žiaci špeciálnej základnej školy a praktickej školy zúčastňujú súťaže vo varení v susednom Poľsku v meste Katowice. Celý projekt realizujeme v spolupráci Magistrátu mesta Košíc a Spojenej školy. V tomto roku sa zúčastnilo 6 žiakov a 2 pedagógovia. Reprezentovali sme nielen školu, ale aj mesto Košice. Úlohou žiakov bolo pripraviť Zeleninový šalát a zemiakové guľky plnené mäsom.

Neinvestičný fond ŠANCA poskytol 300 € na prípravu jedla v škole a na reklamu školy v Poľsku.

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com