Domů Nahoru Aktivity 2020 Aktivity 2019 Aktivity 2018 Aktivity 2017 Aktivity 2016 Aktivity 2015 Aktivity 2014 Aktivity 2013 Aktivity 2012 Aktivity 2011 Aktivity 2010 Aktivity 2009 Aktivity 2008 Aktivity 2007 Aktivity 2006 Aktivity 2005 Aktivity 2004 Aktivity 2003

Podpora aktivít - spoločenských, kultúrnych, športových, rekreačných, vzdelávacích - pre žiakov

Školy pre TP na Opatovskej 97, Košice

26.01.

2006

 

 

 

 

 

 

II. študentský ples:  

Neinvestičný fond ŠANCA v spolupráci so študentskou radou školy pre TP na Opatovskej 97 zorganizoval už II. ročník plesu študentov. Cieľom bolo upevniť staré a vytvoriť nové priateľské vzťahy medzi mládežníkmi zdravej populácie a telesne postihnutými. Neinvestičný fond finančne prispel sumou 2.500 Sk na zabezpečenie plesu. Generálnym sponzorom plesu bol Gajja Production House s.r.o.

PLES

ŠTUDENTSKÝ

 

máj

2006

Matematický klokan

Do školského kola tejto celoslovenskej súťaže sa zapojilo 14 žiakov ZŠ a 13 študentov OA, pod vedením koordinátorky súťaže Mgr. Ľ. Čabalovej. Najúspešnejšími riešiteľmi boli 4. žiaci, ktorí dosiahli štyroch z päť možných klokanov: B. Kovacsová - 4.A, M. Palinsky - 5.A, M. Gurský - 6.A, M. Laubert - 4.OA. Všetci boli odmenení vecnými cenami na ktoré neinvestičný fond Šanca prispel sumou 2.000 Sk.

 

18.05.

24.05.

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xantén - Umenie bez hraníc

V nemeckom meste Xantén sa konala medzinárodná akcia ako stretnutie zdravých a hendikepovaných "Art ohne Grenzen" (Umenie bez hraníc). Na tomto podujatí sa zúčastnila aj skupina detí z našej školy pod vedením p. riaditeľky. Celkovo do Nemecka vycestovalo 8 žiakov ZŠ a OA, dvaja pedagógovia a zdravotníčka. Skupina absolvovala bohatý sprievodný program; navštívila školu v Bedburg Hau archeologický park v Xanténe, priemyselné múzeum v Oberhausene, plavili sa loďou po Xanténskom jazere, v Kolíne ich prijali v sídle Krajinského spolku Porýnia. Vyvrcholením akcie mal byť večerný koncert v Xanténe, ktorý musel byť pre nepriazeň počasia zrušený. Pri ceste naspäť navštívili aj partnerskú školu vo Wuppertáli.

Na realizáciu akcie neinvestičný fond Šanca prispel sumou 104.758 Sk. Časť nákladov na akciu sa neinvestičnému fondu vrátila darom 1000 EU od nemeckých priateľov.

XANTÉN

 

22.05.

26.05.

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatranská Kotlina - ozdravovací pobyt

Týždňovej školy v prírode sa zúčastnilo celkom 28 žiakov ZŠ a ŠZŠ. Vyučovanie a pedagogický dozor zabezpečovalo 7 učiteľov a 3 asistenti. Vedúcou pobytu bola Mgr. Potančoková.

 Program pobytu: - dopoludnia - vyučovanie

                          - popoludní   - hry, súťaže

Veľký úspech u detí mala beseda s horolezcami z Tatranskej horskej služby, ktorá bola spojená ukážkami vybavenia a výstroja pre horolezcov. Zaujala ich aj návšteva Belianskej jaskyne. Okrem učenia si deti na pobyte zašportovali, ale sa aj dobre bavili. "Šišková vojna" bola milým zakončením školy v prírode.

Celkové náklady na pobyt predstavovali 109.860 Sk. Akcia sa mohla uskutočniť iba vďaka finančnému príspevku pre Neinvestičný fond Šanca od pána J. Boucharda z USA. V mene školy a zúčastnených detí mu patrí naše ĎAKUJEME.

 

01.06.

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rally Opatovská - Žiť na plný plyn

Deviaty ročník tejto obľúbenej akcie u detí sa konal s centrom v areáli Lux, n.o. a v priestoroch školy. Akcia sa vydarila a prialo nám aj počasie, ktoré sa po viacerých nepekných dňoch umúdrilo.

Samotnej súťaže sa zúčastnilo 30 posádok pozostávajúcich zo šoféra - známej osobnosti a z 3 našich žiakov. Ich úlohou bolo absolvovať trasu mestom podľa itinerára a na štyroch kontrolných stanovištiach riešiť úlohy. Z najznámejších osobností sa tohto ročníka zúčastnili: Patrik Herman, Dano Junas, Erik Aresta, Jaroslav Dvorský, Peter Stašák, Juraj Hajdin a viceprezidenti US Steel Košice - Miroslav Kiraľvarga a Jeffrey Greenwell.

Víťazom tohto ročníka sa stala posádka s vodičom Jurajom Juhásom, pred posádkou Patrika Hermana a Juraja Hajdina. Víťazné posádky získali hodnotné ceny - hifi veže, CD prehrávače a MP3 prehrávače. Ceny odovzdal M. Kiraľvarga, zástupca hlavného sponzora akcie - US Steel Košice. Všetci súťažiaci boli odmenení balíčkami so sladkosťami a upomienkovými darčekmi. Po vyhodnotení súťaže sa konal koncert na ktorom vystúpili: Anna Gaja (v jednej skladbe aj so žiačkou J. Perháčovou), Dano Junas a Peter Stašák. Nasledovala recepcia a po nej diskotéka.

Naše poďakovanie patrí všetkým tým, ktorý sa na príprave a organizovaní akcie podieľali, ale hlavne tradičnému generálnemu sponzorovi tejto akcie -  US Steel Košice, ktorý na akciu prispel neinvestičnému fondu Šanca sumou 50.000 Sk. Celkové náklady na rally predstavovali 69.131 Sk.

 

začiatok

 08.06.

2006

Projekt „MLÁDEŽ“: 

Hostiteľskou krajinou tohtoročného výmenného pobytu bolo Česko. Na projekte sa zúčastnilo celkom 30 mladých ľudí z Česka, Holandska a Slovenska (z každej krajiny po 10 mládežníkov), ktorí sú zdravotne postihnutí. Našu skupinu tvorili žiaci III.OA, ktorých doprevádzali štyria pedagogickí pracovníci a jeden asistent.

Vzhľadom na názov projektu "CESTY" boli vytipované aj témy v duchu ktorých sa niesol program stretnutia. Strediskom pobytu bolo Brno - Sloup, odkiaľ účastníci každý deň podnikali jednotlivé akcie ako: návšteva Sloupsko - šosuvské jaskyne, prehliadka Brna a školy Gemini, overenie zdatnosti v lanovom centre, cesta do Prahy a prehliadka mesta, návšteva Boskovíc a westernového mestečka, prehliadka Technického múzea v Brne, prehliadka Punkevní jaskyne plavbou v loďke, cesta kočom atď. Každý večer prebiehalo hodnotenie dňa a príprava programu na nasledujúci deň. Každá zo zúčastnených krajín v jeden večer vystúpila so svojim programom, po ostatné večery prebiehali spoznávacie a spoločenské hry a diskotéky.

Na realizáciu projektu bol schválený finančný príspevok NK programu EU MLÁDEŽ vo výške 2.238 EU. Samotné uskutočnenie projektu bolo zabezpečené financovaním z poskytnutej zálohy vo výške 1.731 EU z prideleného grantu a zvyšok z prostriedkov neinvestičného fondu ŠANCA.

koniec

 15.06.

2006

Štvrtok 08.06.2006

Piatok 09.06.2006

Sobota 10.06.2006

Nedeľa 11.06.2006

BRNO PRAHA
SLOUPY PRAHA

Pondelok 12.06.2006 Utorok 13.06.2006 Streda 14.06.2006 Štvrtok 15.06.2006
BOSKOVICE SLOUPY
BRNENSKÁ 
PRIEHRADA

 

06.07.

10.07.

2006

Športový týždeň

Pre deti, žiakov školy pre TP na Opatovskej 97, ktorí aj cez prázdniny zostávajú v zariadení LUX n.o. bol organizovaný športový týždeň plný hier a súťaží. Organizačne akciu zabezpečovala firma Galaservis. Najlepší z každej disciplíny boli odmenení vecnými cenami. Na finančné zabezpečenie akcie "Šanca n.f." prispel sumou 10.000 Sk.

     
 

07.08.

2006

 

 

Návšteva z Nemecka

Priatelia z Landschaftsverband Rheinland Köln a družobného mesta Wuppertál pri návšteve Košíc dňa 07. 08. 2006 sa stretli s predstaviteľmi KŠU a s vedením školy pre TP Opatovská 97. Žiaci z tejto školy pre nich pripravili kultúrny program. Stretnutie pokračovalo spoločenským večerom v GES - klube.

Neinvestičný fond Šanca finančne prispel na toto stretnutie sumou 14.539 Sk.

 

14.09.

23.09.

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorvátsko - Zaostrog - ozdravovací pobyt

Absolvovalo ho 19 žiakov a študentov školy. Pedagogický dozor zabezpečovali traja zamestnanci školy a zdravotníčka. Vedúcou zájazdu bola Mgr. Zavadová. Na pobyte sa spolu s deťmi zúčastnili aj niektorí rodičia alebo príbuzní žiakov. Miestom pobytu bolo letovisko Zaostrog na Makarskej riviere a trval 10 dní.

Pobyt pri mori im prvé štyri dni znepríjemňovalo chladné a najmä upršané počasie, no potom sa počasie umúdrilo a všetci si užili kúpania v mori a slnenie. Deti sa tam cítili veľmi dobre a radi by si takýto pobyt ešte mnohokrát zopakovali. Desať dní ubehlo veľmi rýchlo.

Pobyt bol financovaný prostredníctvom neinvestičného fondu Šanca a celkové náklady predstavovali 163.149 Sk.

Materiálna pomoc pre školu - MŠ, ŠZŠ, ZŠ, SOU a OA pre TP, Opatovská 97, Košice

Mesiac

Predmet darovania

Hodnota

Foto

apríl

 

Lopty - pre ZŠ + ŠZŠ - pomôcka na hodiny TV.

Pracovný materiál - na hodiny odborného výcviku pre SOU.

      498,50 Sk

   1.920,00 Sk

   

júl

 

 

 

Športové vozíky - 4 ks

Pomôcka na hodiny TV, možnosť hrania kolektívnych hier, účasť na turnajoch v kolektívnych hrách na vozíkoch. Finančné prostriedky na nákup vozíkov v plnej výške poskytol  sponzor J. Bouchard z USA.

151.130,00 Kč

 

 

 

august

 

Kuchynská linka - vybavenie do kuchynky ŠZŠ využívanej na hodiny PV.

Podlahová krytina - vybavenie do kuchynky ŠZŠ využívanej na hodiny PV.

 10.530,00 Sk

   4.350,00 Sk

september

Chladnička - vybavenie do kuchynky ZŠ využívanej na hodiny PV.

10.990,00 Sk

 

október

Zošity - pomôcka pre žiakov..

804,00 Sk

   

november

 

 

 

Školské pomôcky

Pre žiakov ŠZŠ, určené na rozvoj jemnej motoriky a rozvíjanie vizuomotorickej koordinácie.

Knihy + pracovné zošity - na výučbu anglického jazyka v 1. ročníku OA.

5.308,00 Sk

 

 

8.164,00 Sk

 

 

 

   

Sociálna pomoc pre bývalých a terajších žiakov školy pre TP na Opatovskej 97, Košice

Meno Predmet pomoci Hodnota Mesiac

Zuzana Rusnáková

Špeciálne okuliare na čítanie

2.370,00 Sk

apríl

Kristína Danyová

Elektrický spotrebič, základné potraviny - pri presťahovaní do domčeka

4.897,00 Sk

júl

 

 

 

 

Vzdelávanie - školenie

Mesiac

Predmet vzdelávania - školenia Účastníci Náklady

máj

Nalievareň - školenie k projektu EU - Mládež - príspevok na cestovné náklady

Žiaci 3.OA

Kozmová V., Kašický M., Kaprál P.

   1.036,00 Sk

 

Materiálne vybavenie "Šanca n.f."

Mesiac

Predmet vybavenia Hodnota Foto

máj

Doplatok k výmene starého noteboku za nový, po uznanej reklamácii závady pôvodného.

4.426,00 Sk

DSC08967.jpg (42848 bytes)

DSC08967.jpg (42848 bytes)

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com