Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa za kalendárny rok 2003

    Neinvestičný fond "ŠANCA" bol zriadený rozhodnutím Krajského úradu v Košiciach, Komenského 52, dňa 28.05.2003.

     Svoju činnosť začal aktívne realizovať po úvodnom zasadnutí správnej rady, ktorá sa konala dňa 28.5.2003. Na spojom zasadnutí si správna rada vypracovala plán aktivít, ktorý je v súlade so štatútom fondu. Plánované aktivity sa uskutočnili v spolupráci so Školou pre telesne postihnutých, Opatovská 97 v Košiciach. Dňa 05.06.2003 sa uskutočnil 6. ročník súťaže "Rallye - Opatovská, žiť na plný plyn", ako kultúrno-športová súťaž pre telesne postihnuté deti za účasti významných osobností kultúry, športu, médií a obchodu. Členovia fondu pomohli pri realizácii tejto akcie bez príspevku fondu. Dňa 24.10.2003 sa žiaci zo školy pre telesne postihnutých zúčastnili kultúrno-spoločenskej súťaže v STV v Bratislave, kde súťažili medzi sebou v oblasti zručnosti. Neinvestičný fond podporil túto aktivitu žiakov sumou 490 Sk, ktoré boli použité na nákup občerstvenia pre deti na cestu. K 1.11.2003 členovia správnej rady vypracovali projekt "Mládež" v rámci zabezpečovania výmenných pobytov pre telesne postihnutých žiakov s medzinárodnou účasťou, plánovanou v roku 2004 v Tatrách. Výmenného pobytu sa majú zúčastniť mládežnícke skupiny z Česka, Holandska a Slovenska.

     Keďže neinvestičný fond začal svoju činnosť len v máji roku 2003, jeho aktivity sú na úrovni počiatočného štádia. V roku 2004 svoju činnosť uvedie v pripravovanom pláne práce na rok 2004.

     Podrobný rozpis príjmov a výdavkov v roku 2003 uvádzame v prílohe tejto správy.

 

V Košiciach, dňa: 31.03.2004                                                                                PaedDr. Čabalová Mária

                                                                                                                                správca fondu

Príloha č.1 - Prehľad príjmov a výdajov fondu

Príloha č.1

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com