Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2004

     Neinvestičný Fond ŠANCA pracuje od 28.05.2003, kedy bol zaregistrovaný na Krajskom úrade v Košiciach. Činnosť fondu bola zameraná na pomoc telesne postihnutým deťom, ktoré navštevujú školu pre telesne postihnutých na Opatovskej 97 v Košiciach. Zasadnutia členov správnej rady bolo v kalendárnom roku 2004 štyri krát (viď. zápisnice fondu). V tomto roku sa neinvestičný fond mohol zaregistrovať o poukázaní sumy  2% zaplatenej dane, pretože splnil všetky podmienky k zápisu. Finančné prostriedky, ktoré sa vyzbierajú z tejto sumy bude fond používať v zmysle štatútu, ktorý na tento účel má. Aktivity, ktoré v tomto kalendárnom roku fond zorganizoval boli: Rallye Opatovská – žiť na plný plyn, bola to kultúrno-športová súťaž, za účastí osobností kultúrneho a spoločenského života na Slovensku, ozdravovací pobyt pre sociálne slabé deti v Tatranskej kotline, tu sme prispeli len niektorým deťom zo sociálne znevýhodnených skupín, športové hry v Nemecku, ktoré sme podporili, kde sa zúčastnilo 25 žiakov zo školy pre telesne postihnuté deti, bol to už 24. ročník športových aktivít detí a mládeže s telesným postihnutím, nákup lavíc, ako kompenzačnej pomôcky pre telesne postihnuté deti školy (špeciálne lavice pre vozičkárov a ostatných ťažko postihnutých žiakov). K 1. 11. 2004 sme vypracovali projekt Mládež – výmenný pobyt pre telesne postihnutých mladých ľudí z Česka, Slovenska a Holandska, projekt nám bol schválený, zrealizujeme ho na Slovensku v Tatranskej kotline v termíne od 03.06. – 10.06.2005.

     Členovia fondu vypracovali návrh na webovú stránku, ktorú chcú zrealizovať v Januári 2005. Na tejto stránke budú umiestnené všetky aktivity, plán a činnosť fondu spoločne s fotografiami.

     Podrobný rozpis príjmov a výdavkov v roku 2004 uvádzame v prílohe tejto správy.

 

V Košiciach dňa 30.03.2005                                                                               PaedDr. Čabalová Mária

                                                                                                                               správca fondu

Príloha č. 1 – Prehľad príjmov a výdajov fondu

Príloha č.1

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com