Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2020

Neinvestičný fond ŠANCA, n.f. so sídlom na Opatovskej ceste 97 v Košiciach pracuje v zložení:

PaedDr. Mária Čabalová – zriaďovateľka fondu

Mgr. Denisa Ivančinová – predseda správnej rady

Eva Ružbacká – členka správnej rady

Ing. arch. Ján Čabala - člen správnej rady

 

Neinvestičný fond „ŠANCA“ pracuje na báze dobrovoľníckej činnosti, dobrovoľníci bezplatne pomáhajú pri aktivitách plánovaných a realizovaných počas celého roka. Dobrovoľníkmi sú prevažne učitelia a asistenti učiteľa Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. V tomto kalendárnom roku nebolo možné zrealizovať mnoho aktivít, ktoré si členovia fondu naplánovali, vzhľadom na pandémiu  COVID 19, ktoré trvala pomerne dlho.

Vedenie správnej rady zvolávalo zasadnutia, ktoré sa uskutočnili 4 krát v roku, alebo vždy podľa potreby. Neinvestičný fond pracuje v priestoroch Spojenej školy, na Opatovskej ceste 101 v Košiciach, bol založený 28.5.2003 na účely pomoci deťom a mládeži s telesným a viacnásobným postihnutím, ktoré navštevujú Spojenú školu na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. V tomto roku sa zaregistroval o poukázaní sumy 2% a 3 % zaplatenej dane. Všetky aktivity, ktoré realizuje financuje  zo sponzorských darov, alebo z 2% zaplatenej dane, alebo z úspešných projektov.

Neinvestičný fond ŠANCA, aktívne spolupracuje so Združením rodičov pri Spojenej škole, Opatovská cesta 101 v Košiciach. Aktivity, ktoré ZR uskutočňuje sú financované z fondu.

V tomto kalendárnom roku 2020 sme realizovali tieto aktivity a projekty, ktoré boli financované z prostriedkov fondu:

bullet

22.01.2020 "Usmievanka Anka" - vzdelávacie aktivity "Štyri ročné obdobia"

Kultúrno - vzdelávacie aktivity „Usmievanky Anky“ - program pre deti z materskej školy. Na vzdelávacej aktivite "Štyri ročné obdobia" sa zúčastnili deti MŠ a I. stupňa ZŠ. Spoločne s Usmievankou Ankou si zaspievali a na záver dostali omaľovánky. Neinvestičný fond na vzdelávaciu aktivitu prispel sumou 170 €.

bullet

06.02.2020 "Tanec bez bariér"

Žiaci našej školy vystúpili v rámci programu k 25. výročiu vzniku Karpatskej nadácie a zožali búrlivý potlesk. Na podujatí sa zúčastnila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Choreografiu tanca pripravili M. Gonosová a D. Ihnátová z tanečného štúdia "Hviezdička" v rámci projektu "Tanec bez bariér".

Už druhý školský rok ŠANCA, n.f. poskytuje priestor tanečnému štúdiu „HVIEZDIČKA“ na zabezpečenie a realizáciu projektu „Tanec bez bariér“. Žiaci Spojenej školy, nacvičujú tanec, choreografiu pod vedením odborných lektorov, choreografov. S programom by mali vystúpiť na koncerte v Štátnom divadle Košice pri príležitosti 50 výročia vzniku Spojenej školy. Vzhľadom na kritickú situáciu pandémie, veríme, že sa nám už tento koncert podarí zrealizovať v mesiaci Apríl, Máj 2021.

bullet

09.6.2020  Matematický "Klokanko" a "Klokan" 

Matematická súťaž na I. a II. stupni ZŠ. Poplatky za zúčastnených žiakov uhradil neinvestičný fond vo výške 104 €.

bullet

August 2020 – Nábytok do odbornej učebne SOŠ

V škole sme zariadili novú učebňu informatiky pre SOŠ. Všetok nábytok bol vyrobený na mieru a zakúpený z prostriedkov neinvestičného fondu vo výške 700 €.

bullet

September 2020 – Spoločenské hry

Vzhľadom na pandémiu, žiaci nemohli používať telocvičňu tak im neinvestičný fond zakúpil spoločenské hry v cene 159,60 €.

bullet

07.12.2020 „Mikuláš“

V deň sv. Mikuláša pracovníci neinvestičného fondu Šanca, obdarovali žiakov Spojenej školy mikulášskymi balíkmi v hodnote 500 €.

bullet

December 2020 - „Smažienka“

Vzhľadom k tomu, že sa 23. ročník "Rallye Opatovská - Žiť na plný plyn" neuskutočnil, finančné prostriedky od hlavného sponzora akcie US Steel Košice boli použité na nákup „Smažienky“ do kuchyne, ktorá pripravuje stravu pre všetkých žiakov a zamestnancov Spojenej školy. Neinvestičný fond na nákup "Smažienky" prispel sumou  2.811 €.

bullet

December 2020 -  „Interaktívna tabuľa“

Neinvestičný fond zakúpil pre školu, interaktívnu tabuľu s príslušenstvom v  sume 1.449,01 €, ako pomôcku pre žiakov 1. stupňa Základnej školy.

Neinvestičný fond ŠANCA spolupracuje so Združením rodičov pri Spojenej škole na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. Pri tejto príležitosti financuje všetky aktivity spojené so školou a združením. Medzi aktivity, ktoré ŠANCA realizovala a financovala bolo zakúpenie kompenzačných pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach. Zakúpenie kníh na Hviezdoslavov Kubín pre žiakov školy, materiál do kuchynky pre praktickú školu v predmete „príprava a výroba jedál“, sadu kníh pre vyučovanie jazykov a pre aktívne čítanie na špeciálnu základnú školu a základnú školu pre žiakov s telesným postihnutím, rehabilitačnej miestnosti zakúpil fond potrebný materiál na realizáciu rehabilitačnej činnosti pre žiakov školy, ktorá im pomáha prekonávať ťažké zdravotné znevýhodnenie. Ďalej neinvestičný fond prispel aj na divadelné predstavenia a koncerty pre žiakov Spojenej školy na Opatovskej ceste 101 v Košiciach.

Keďže neinvestičný fond je financovaní z 2% daní a sponzorských príspevkov v závere správy sa chceme úprimne poďakovať tým, ktorí nám už dlhé roky pomáhajú.

 

V Košiciach 21.01.2021                                                    Vyhotovila: PaedDr.Mária Čabalová

Prílohy:

   Účtovná závierka 2020

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com