Domů Nahoru Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 Rok 2004 Rok 2003

 

 

Výročná správa fondu za kalendárny rok 2013

Neinvestičný fond ŠANCA, n.f. so sídlom na Opatovskej ceste 97 v Košiciach pracuje v zložení:

PaedDr. Mária Čabalová – zriaďovateľka fondu

Mgr. Denisa Ivančinová – predseda správnej rady

Mgr. Mária Čopová – členka správnej rady

Mgr. Anna Strhárska – členka správnej rady

 

Pri realizovaní aktivít pracujú dobrovoľníci, ktorí bezplatne pomáhajú pri aktivitách plánovaných a realizovaných počas celého roka. Dobrovoľníkmi sú prevažne učitelia a asistenti Spojenej školy na Opatovskej ceste 97 v Košiciach.

Vedenie správnej rady zvolávalo zasadnutia, ktoré sa uskutočnili 4 krát v roku, alebo vždy podľa potreby. Neinvestičný fond pracuje v priestoroch Spojenej školy, na Opatovskej ceste 97 v Košiciach, bol založený 28.5.2003 na účely pomoci deťom a mládeži s telesným postihnutím, ktoré navštevujú Spojenú školu na Opatovskej ceste 97 v Košiciach. V tomto roku sa zaregistroval o poukázaní sumy 2% zaplatenej dane. Všetky aktivity, ktoré realizuje financuje  zo sponzorských darov, alebo z 2% zaplatenej dane, alebo z úspešných projektov. V tomto kalendárnom roku 2013 sme realizovali tieto aktivity a projekty, ktoré boli financované z prostriedkov fondu:

bullet

10.3. – 13.03.2013 Katowice – Poľsko, súťaž špeciálnych škôl vo varení

Už štvrtý rok sa žiaci špeciálnej základnej školy zúčastňujú súťaže vo varení v susednom Poľsku v meste Katowice. Celý projekt realizujeme v spolupráci Magistrátu mesta Košíc a Spojenej školy. V tomto roku sa zúčastnilo 6 žiakov a 2 pedagógovia. Reprezentovali sme nielen školu, ale aj mesto Košice. Úlohou žiakov bolo navariť slovenské jedlo „džatky“. Neinvestičný fond ŠANCA poskytol 360 € na prepravu a reklamu školy.

bullet

02.6.2013 „Rallye, Opatovská, Žiť na plný plyn“

Cieľom podujatia bolo zviditeľnenie aktivít znevýhodnenej mládeže, športovo - kultúrneho projektu, ktorý vedie k budovaniu zdravého životného štýlu. Tým vytvárame priestor pre sebarealizáciu, uplatnenie schopností, preukázanie talentu deti a mládeže so zdravotným postihnutím. Zapojením mesta a mestských časti a množstva dobrovoľníkov, priateľov, sympatizantov, rodičov sa napomáha odstraňovať predsudky spoločnosti. Na tento projekt sme získali finančné prostriedky z Nadácie US Steel  Košice vo výške 2.600 €.

bullet

 22.9.2013 projekt -„Mosty bez bariér“

Prezentácia prác deti mládeže s telesným postihnutím a stretnutie s hosťami z Nemecka v Pribeníku, je to recipročná aktivita ako v Xanténe s podobnou myšlienkou. Neinvestičný fond zabezpečil sponzorsky škole reklamu a prepravu autom do Pribeníka vo výške 350 €.

bullet

 19.11.2013 – 29.11.2013 Účasť na projekte v Kolíne v Nemecku

Veľmi úspešné kontakty máme s Nemeckom, konkrétne so školou v Roesrath. Prostredníctvom projektu „COMENIUS“- sme sa spoločne s telesne postihnutým deťmi zúčastnili realizácie tohto projektu v Nemeckom meste Kolín. Cieľom projektu bolo vyrobiť trojjazyčný slovník, ktorý bude slúžiť deťom na vzdelávanie. Ide o obrázkový slovník, ktorý je výbornou učebnou pomôckou pre nehovoriace deti. Na tejto návšteve si spoločne s pedagógmi vymieňame navzájom skúsenosti v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania. V tomto roku sme podporili samotný projekt sumou 4.000 €.

bullet

20.12.2013 – Bežiaci pás, štvorkolka pre vozičkára

Neinvestičný fond zakúpil pre školu bežiaci pás, na oddelenie rehabilitácie, ktorý slúži deťom s problémami pohybu vo výške 353 € a štvorkolku pre vozičkára vo výške 1.035 €

bullet

Neinvestičný fond podporil a nakúpil vybavenie pre Spojenú školu kompenzačnými a didaktickými pomôckami na Opatovskej ceste 97 a 101 vo výške:

1.     50,00 €   -  skrinka do WC chlapci.

2.     70,00 €   -  koberec do posilňovne

3.     78,00 €   -  vešiaky do šatne na Opatovskú cestu 101, Košice pre ŠZŠ

4.     19,96 €   -  obedáre pre deti na stravu, ktorí sú imobilný a je potrebné im denne obedy donášať do vedľajšej budovy

5.     26,10 €   -  korkové tabule pre ŠZŠ

6.     92,40 €   -  koberec do relaxačnej miestnosti

7.     30,00 €   -  príspevok na neurologické vyšetrenie žiaka

8.   115,00 €   -  skrinka do triedy na PŠ

9.     63,73 €   -  toner do tlačiarne pre ŠANCU

10.   50,00 €   -  nákup tlačív pre Obchodnú akadémiu na predmet účtovníctvo

11.   47,00 €   -  nákup farebného toneru do multifunkčného zariadenia pre ŠZŠ

12.   46,00 €   -  slovník cudzích slov pre školu

13. 100,00 €   -  písacie a kancelárske potreby + CD nosiče pre výučbu v škole

14.   46,00 €   -  príspevok na výlet do Vysokých Tatier

15.   60,00 €   -  vybavenie do rehabilitačnej miestnosti

16. 160,00 €   -  príspevok na metodické dni v škole, občerstvenie a propagačný materiál pre školu

17.   40,00 €   -  ocenenie pre najlepšieho žiaka školy – pernamentka do plavárne

 

V Košiciach 14.04.2014                                                    Vyhotovila: PaedDr.Mária Čabalová

 

Prílohy:

Účtovná závierka 2013

 

Kontakt:    PaedDr. Čabalová Mária, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice      Tel.: 055/6785459      Mobil.: +421 905 550 596      E-mail: cabalova.m@gmail.com